Szarpańce

Latitude 50°32'40''N
Longitude 24°31'20''E
City Szarpańce
County sokalski
State/ Province lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Country Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918)

Place Map

References

  1. Lenduszko, Franciszek Karol