Manastyrek

Latitude 50°10'50''N
Longitude 24°42'20''E
City Manastyrek
County radziechowski
State/ Province lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Country Ukraina / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918)

Place Map

References

  1. Biliński h. Sas, Karol
  2. Family of Biliński h. Sas, Karol and Lenduszko, Karolina
    1. Biliński h. Sas, Karol
    2. Lenduszko, Karolina
  3. Lenduszko, Karolina