Borusiewicz, Kazimiera

Birth Name Borusiewicz, Kazimiera
Gender female

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Borusiewicz, Karol
Mother Lenduszko, Maria
         Borusiewicz, Kazimiera
    Brother     Borusiewicz, Roman
    Sister     Borusiewicz, Stefania
    Brother     Borusiewicz, Tadeusz
    Sister     Borusiewicz, Stanisława
    Sister     Borusiewicz, Maria

Pedigree

 1. Borusiewicz, Karol
  1. Lenduszko, Maria
   1. Borusiewicz, Kazimiera
   2. Borusiewicz, Roman
   3. Borusiewicz, Maria
   4. Borusiewicz, Stefania
   5. Borusiewicz, Tadeusz
   6. Borusiewicz, Stanisława

Ancestors