Lenduszko, Maria

Birth Name Lenduszko, Maria
Gender female

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Lenduszko, Franciszek Karol
Mother Kisslinger, Marianna
         Lenduszko, Maria
    Sister     Lenduszko, Karolina
    Brother     Lenduszko, Stanisław

Families

    Family of Borusiewicz, Karol and Lenduszko, Maria
Married Husband Borusiewicz, Karol
  Children
 1. Borusiewicz, Kazimiera
 2. Borusiewicz, Roman
 3. Borusiewicz, Maria
 4. Borusiewicz, Stefania
 5. Borusiewicz, Tadeusz
 6. Borusiewicz, Stanisława

Media

Pedigree

 1. Lenduszko, Franciszek Karol
  1. Kisslinger, Marianna
   1. Lenduszko, Maria
    1. Borusiewicz, Karol
     1. Borusiewicz, Kazimiera
     2. Borusiewicz, Roman
     3. Borusiewicz, Stefania
     4. Borusiewicz, Tadeusz
     5. Borusiewicz, Stanisława
     6. Borusiewicz, Maria
   2. Lenduszko, Karolina
   3. Lenduszko, Stanisław

Ancestors