Lenduszko, Maria Agnieszka

Birth Name Lenduszko, Maria Agnieszka
Gender female

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Lenduszko, Franciszek
Mother Chmielowska, Katarzyna
         Lenduszko, Maria Agnieszka
    Brother     Lenduszko, Agaton
    Brother     Lenduszko, Józef Feliks Kacper
    Brother     Lenduszko, Franciszek Karol

Pedigree

 1. Lenduszko, Franciszek
  1. Chmielowska, Katarzyna
   1. Lenduszko, Józef Feliks Kacper
   2. Lenduszko, Agaton
   3. Lenduszko, Maria Agnieszka
   4. Lenduszko, Franciszek Karol

Ancestors