Borusiewicz, Maria

Birth Name Borusiewicz, Maria
Gender female

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Borusiewicz, Karol
Mother Lenduszko, Maria
    Sister     Borusiewicz, Kazimiera
    Brother     Borusiewicz, Roman
    Sister     Borusiewicz, Stefania
    Brother     Borusiewicz, Tadeusz
    Sister     Borusiewicz, Stanisława
         Borusiewicz, Maria

Families

    Family of Syrek, Józef and Borusiewicz, Maria
Married Husband Syrek, Józef
  Children
 1. Syrek, Danuta
 2. Syrek / Sobolewski, Witold
 3. Syrek / Sobolewski, Zbigniew

Media

Pedigree

 1. Borusiewicz, Karol
  1. Lenduszko, Maria
   1. Borusiewicz, Kazimiera
   2. Borusiewicz, Roman
   3. Borusiewicz, Maria
    1. Syrek, Józef
     1. Syrek, Danuta
     2. Syrek / Sobolewski, Witold
     3. Syrek / Sobolewski, Zbigniew
   4. Borusiewicz, Stefania
   5. Borusiewicz, Tadeusz
   6. Borusiewicz, Stanisława

Ancestors