Dumańska h. Larysza, Aneta

Birth Name Dumańska h. Larysza, Aneta
Gender female

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Dumański h. Larysza, Józef
Mother Seiboth / Seyboth, Anna
         Dumańska h. Larysza, Aneta
    Brother     Dumański h. Larysza, Edmund
    Brother     Dumański h. Larysza, Bronisław
    Sister     Dumańska h. Larysza, Natalia
    Brother     Dumański h. Larysza, Longin
    Sister     Dumańska h. Larysza, Danuta

Pedigree

 1. Dumański h. Larysza, Józef
  1. Seiboth / Seyboth, Anna
   1. Dumańska h. Larysza, Aneta
   2. Dumański h. Larysza, Bronisław
   3. Dumański h. Larysza, Longin
   4. Dumańska h. Larysza, Danuta
   5. Dumański h. Larysza, Edmund
   6. Dumańska h. Larysza, Natalia

Ancestors