Lenduszko, Agaton

Birth Name Lenduszko, Agaton
Gender male

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Lenduszko, Franciszek
Mother Chmielowska, Katarzyna
    Sister     Lenduszko, Maria Agnieszka
         Lenduszko, Agaton
    Brother     Lenduszko, Józef Feliks Kacper
    Brother     Lenduszko, Franciszek Karol

Pedigree

 1. Lenduszko, Franciszek
  1. Chmielowska, Katarzyna
   1. Lenduszko, Józef Feliks Kacper
   2. Lenduszko, Agaton
   3. Lenduszko, Maria Agnieszka
   4. Lenduszko, Franciszek Karol

Ancestors