This page contains an index of all the sources in the database, sorted by their title. Clicking on a source’s title will take you to that source’s page.

Number Name
1 Koniec sielanki
2 Księga akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego w Lwówku
3 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
4 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie
5 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie
6 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Sokalu
7 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrotworze
8 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrotworze
9 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
10 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
11 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii greckokatolickiej pw. św. Jana Ewangelisty w Byczkowcach
12 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
13 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domosławicach
14 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domosławicach
15 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domosławicach
16 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
17 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
18 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
19 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Krakowie
20 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Krakowie
21 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
22 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
23 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
24 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej św. Kazimierza Królewicza w Krakowie
25 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie
26 Lista strat nr 342 / Verlustliste Nr. 342
27 Odpis prawomocnego wyroku w sprawie o uznanie Czesława Szymańskiego za zmarłego
28 Pamiętnik powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków
29 Potwierdzenie szlachectwa Michała z Godlewa Wielkiego Gozdawy Godlewskiego
30 Świadectwo chrztu / Taufschein
31 Świadectwo ślubu / Kopulační list