This page contains an index of all the sources in the database, sorted by their title. Clicking on a source’s title will take you to that source’s page.

Number Name
1 Koniec sielanki
2 Księga akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego w Lwówku
3 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
4 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie
5 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Sokalu
6 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrotworze
7 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
8 Księga metrykalna ślubów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
9 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii grekokatolickiej pw. św. Jana Ewangelisty w Byczkowcach
10 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
11 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domosławicach
12 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domosławicach
13 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domosławicach
14 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
15 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
16 Księga metrykalna urodzeń/chrztów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
17 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Krakowie
18 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Krakowie
19 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
20 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
21 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
22 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej św. Kazimierza Królewicza w Krakowie
23 Księga metrykalna zgonów/pogrzebów z parafii rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie
24 Lista strat nr 342 / Verlustliste Nr. 342
25 Odpis prawomocnego wyroku w sprawie o uznanie Czesława Szymańskiego za zmarłego
26 Pamiętnik powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków
27 Potwierdzenie szlachectwa Michała z Godlewa Wielkiego Gozdawy Godlewskiego
28 Świadectwo chrztu / Taufschein
29 Świadectwo ślubu / Kopulační list