Myców

Latitude 50°26'40''N
Longitude 24°00'00''E
City Myców
County hrubieszowski
State/ Province lubelskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Country Polska / Cesarstwo Austrii [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918)

Place Map

References

  1. Hryńków, Anna
  2. Hryńków, Jarosław Jerzy
  3. Hryńków, Konstanty
  4. Hryńków, Waleria Janina